Đàn piano điện giá bao nhiêu 1 cây

Đàn piano điện giá bao nhiêu 1 cây là quan tâm của nhiều khác hàng khi mà nhu cầu sử dụng đàn piano điện tăng cao như hiện nay, 3 thương hiệu đàn piano điện bán chạy là Roland, Casio và Yamaha. Đàn piano điện ra đời cũng gần 15 năm và ngày càng cải tiến về kích thước, tính năng, giá bán, chất lượng âm thanh. Đàn piano điện được nhiều bạn trẻ, sinh viên, giáo viện, ca sĩ, nhạc sĩ sử dụng, tuy có nhiều mức giá những mỗi mức giá đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. Nếu bạn muốn biết đàn piano điện đó dùng cho mục đích gì thì hãy hỏi người bán đàn của bạn.

Đàn piano điện dành cho diễn viên, người dẫn chương trình

Bài viết hôm nay Việt Thanh xin chia sẻ giá của 1 cây đàn piano điện hiện nay.

Bảng giá đàn piano điện casio.

Bảng giá đàn piano điện casio
– Đàn piano điện Casio CDP-120 giá 9,5 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-3BK giá 10 triệu
– Đàn piano điện Casio CDP-200R giá 11 triệu
– Đàn piano điện Casio CDP-130 giá 11,5 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-135 giá 12,4 triệu
– Đàn piano điện Casio CDP-230R giá 14,6 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-735 giá 14,7 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-150 giá 15 triệu
Đàn piano điện Casio PX 160 giá 15,5 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-760 giá 16 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-A100 giá 16,7 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-750 giá 16,8 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-7WE giá 18 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-830 giá 18,8 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-250 giá 19 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-330 giá 20,2 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-350 giá 20,2 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-850 giá 20,3 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-360 giá 20,3 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-220 giá 20,3 triệu
Đàn piano điện Casio PX-860 giá 20,5 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-770 giá 20,7 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-A800BN giá 23,3 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-450 giá 24,2 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-620 giá 24,5 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-870 giá 24,5 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-260 giá 24,8 triệu
Đàn piano điện Casio PX-780 giá 25,7 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-5S giá 28,7 triệu
– Đàn piano điện Casio PX-560M gá 30,3 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-460 giá 31,2 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-650 giá 35 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-6BP giá 37,8 triệu
– Đàn piano điện Casio AP-700 giá 40,9 triệu
– Đàn piano điện Casio GP-300 giá 71,7 triệu
Đàn piano điện Casio GP-500 giá 123 triệu

Bảng giá đàn piano điện Yamaha

Bảng giá đàn piano điện Yamaha

– Đàn Piano Điện Yamaha CLP 535B giá 39,2 triệu
– Đàn Piano Điện Yamaha CVP 501 giá 46,8 triệu
– Đàn Piano Điện Yamaha CVP 601
– Đàn Piano Điện Yamaha P115 giá 14 triệu
– Đàn Piano Điện Yamaha P-45 giá 10,3 triệu
– Đàn Piano Điện Yamaha YDP 143 giá 21,7 triệu
– Đàn Piano Điện Yamaha YDP 163 giá 25,3 triệu
– Đàn Piano Điện Yamaha DGX-660 giá 21,5 triệu
– Đàn Piano Điện Yamaha YDP-S52 giá 29,5 triệu

Bảng giá đàn piano điện Roland

Bảng giá đàn piano điện Roland

– Đàn piano điện Roland F-120 giá 25 triệu
– Đàn piano điện Roland F-130 giá 20,3 triệu
– Đàn piano điện Roland F-130R giá 32,4 triệu
– Đàn piano điện Roland F-140R-SB giá 28,5 triệu
– Đàn piano điện Roland F-20 SB giá 23 triệu
– Đàn piano điện Roland F-20 WH giá 23 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-30 giá 21,2 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-4F-BK giá 29,5 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-4F-WH giá 42,8 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-50 BK giá 41,5 triệu
Đàn piano điện Roland FP-50 WH giá 42,8 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-7F-BK giá 53,5 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-7F-WH giá 55,4 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-80 BK giá 53,5 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-80 WH giá 55,4 triệu
– Đàn piano điện Roland FP-90 giá 58,9 triệu
– Đàn piano điện Roland GP-607 giá 128 triệu
– Đàn piano điện Roland HP 603 giá 51,5 triệu
Đàn piano điện Roland HP 605 gá 59,5 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-207 giá 58,2 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-302 giá 41 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-305 giá 51,8 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-307 giá 80,7 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-503 giá giá 53 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-504 giá 44,3 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-505 giá 61,9 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-506 giá 51,2 triệu
– Đàn piano điện Roland HP-508 giá 70,3 triệu
– Đàn piano điện Roland HPi-50 giá 79,6 triệu
– Đàn piano điện Roland Rp-102 giá 29 triệu
– Đàn piano điện Roland RP-301 giá 24,5 triệu
– Đàn piano điện Roland RP-301R giá 28,6 triệu
– Đàn piano điện Roland Rp-302 giá 25,5 triệu
– Đàn piano điện Roland RP-401R giá 30 triệu
– Đàn piano điện Roland RP-501R giá 35,5 triệu

Hi vọng với những chia sẻ của danpianohcm.com các bạn đã hiểu rõ hơn về giá 1 cây đàn piano điện hiện nay là bao nhiêu.